Menu

Åbent afdelingsmøde i Brædstrup IF Fodbold

image
Allan Nielsen
31. oktober 2022 kl. 18:27

Torsdag d.24.11.2kl. 19.00 I klubhuset

Dagsordenen til det åbne afdelingsmøde i Brædstrup IF Fodbold i henhold til forretningsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens / Brædstrup IF Fodbolds beretning
 4. Orientering om regnskabet - godkendes på Brædstrup IF's generalforsamling
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til afdelings bestyrelsen
  • Formand (Allan Nielsen genopstiller ikke)
  • Sekretær
  • Sportchef
  • Kommunikationschef
  • Aktivitetchef
  • Administrationschef
  • Menige medlemmer
 8. Eventuelt

 

Læs forretningsorden her og læs bl.a. om stemmeret og valgbarhed

Forslag der ønskes behandlet under punkt 6, skal i henhold til forretningsordenen være afdelings bestyrelsen i hænde senest 7 dage før Brædstrup IF Fodbolds åbne afdelingsmøde. Send evt. forslag til blaschke@godmail.dk

Sportslige hilsner fra

Formand Allan Nielsen i Brædstrup IF Fodbold