Menu

Indmeldelse

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB AF BRÆDSTRUP IF FODBOLD

 • Medlemskabet er underlagt de til enhver tid gældende "Betingelser for medlemskab af Brædstrup IF Fodbold".
 • Medlemskabet er endvidere underlagt de til enhver tid gældende "Forretningsbetingelser for BRÆDSTRUP IF's websites, som kan ses her.
 • Medlemskabet af Brædstrup IF Fodbold er strengt personligt, og kan ikke overdrages til andre.

Indmeldelse

 • Indmeldelse skal ske senest 2 uger efter første træning.
 • Indmeldelser, efter at normal kontingentopkrævning er sket, vil altid blive opkrævet med differentieret kontingentsats i forhold til indmeldelsestidspunkt indenfor igangværende sæson.
 • Såfremt medlemmet har spillet for en anden klub inden for de seneste 2 sæsoner, skal det ved indmeldelse angives for hvilket klub der tidligere er spillet.

Ansvar og opførsel

 • Al træning, kamp og deltagelse i øvrige aktiviteter under Brædstrup IF Fodbold foregår på eget ansvar. Brædstrup IF Fodbold påtager sig ikke ansvar for hændelige uheld eller skader.
 • Medlemmet skal til enhver tid følge trænere og lederes anvisninger.
 • Medlemmet er forpligtet til, altid at følge det af klubbens bestyrelse fastsatte ordensreglement.

Profil- og aktivitets billeder

 • Ved indmeldelse accepteres det, at der på klubbens hjemmeside må indlægges et profil billede (fodbold relateret) til brug for præsentation af holdets spillere samt hele holdet.
 • Samtidig accepteres det, at relaterede billeder fra klubbens & holdets aktiviteter, og som kan indeholde billeder af medlemmet, også må publiceres på klubbens hjemmeside og sociale medier.

Kontingent

 • Kontingent opkrævning sker normalt 2 gange om året til forfald 1. marts og igen 1. august.
 • Der opkræves ikke særskilt kontingent for en evt. udendørs vintersæson.
 • Der opkræves særskilt kontingent for indendørs fodbold.
 • Som medlem af Brædstrup IF Fodbold er man forpligtet til at betale sit kontingent, indtil skriftlig udmeldelse er modtaget af Brædstrup IF Fodbold.
 • Afmelding/afvisning af kontingent opkrævningen er ikke alene gældende som en udmeldelse.
 • Manglende rettidig indbetaling af kontingent kan resultere i et gebyr på op til kr. 100,00 pr. rykker.
 • Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest 8 dage efter 1. rykker, er ikke berettiget til at deltage i hverken træning eller kamp, før kontingent forholdet er bragt i orden og dokumenteret ved fremvisning af kvittering for kontingentbetalingen.
 • Kontingent opkrævninger, fremsendes altid pr. e-mail, indeholdende betalingslink til online betaling.
 • Ved indmeldelse og/eller første betaling via online betalingslink, tilmelder du dig samtidig til et abonnement i klubben, som giver klubben mulighed for automatisk at trække kommende kontingentopkrævninger på dit kort. Dine kortoplysninger bliver ikke opbevaret af klubben eller DBU - de ligger udelukkende hos vores certificerede betalingspartner.
 • Du vil senest 7 dage før en automatisk kontingentopkrævning modtage en notifikation om den kommende kontingentopkrævning bl.a. indeholdende kontingentbeløbet og dato for selve opkrævningen.

Pause i medlemskab

 • Hvis medlemmet vil holde en længerevarende pause fra fodbold (fx på grund af en skade, skole eller lignende) er det muligt at få medlemskabet stillet i bero, så medlemmet ikke meldes ud men blot undlader at betale kontingent i en nærmere aftalt periode. Skriv til Brædstrup IF Fodbold om dette på BraedstrupIF@gmail.com.
 • Efter den aftalte pause er det medlemmets forpligtelse at kontakte Brædstrup IF Fodbold og meddele at medlemskabet skal aktiveres igen.

Udmeldelse

 • Udmeldelse skal altid ske skriftligt til Brædstrup IF Fodbold via e-mail:BraedstrupIF@gmail.com med tydelig angivelse af Navn, Adresse, Postnr. og By, E-mailadresse, Tlfnr., Mobilnr., Fødselsdato, Ønsket dato for udmeldelse og Årsag til udmeldelse.
 • Sker udmeldelsen midt i, eller sidst i kontingent perioden, skal der betales kontingent for hele perioden.
 • Såfremt medlemmet er i kontingent restance, kan udmeldelse ikke ske før skyldigt kontingent er betalt. Ligeledes kan der ikke overføres spillercertifikat til evt. ny klub før restancen er betalt.

Luk